ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

Quản Trị thông minh hơn

 • Ra quyết định nhanh hơn với hệ thống báo cáo thông minh đa chiều
 • Tối đa hóa lợi nhuận với hoạch định doanh số chủ động và kiểm soát chi phí hiệu quả
 • Nâng cao hiệu suất hoạt động bằng việc tối ưu phân bổ và sử dụng nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi
 • Hỗ trợ mua và luân chuyển hàng hóa tối ưu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp
 • Mở rộng và tăng trưởng quy mô cửa hàng/chi nhánh dễ dàng

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

Thấu hiểu Khách Hàng hơn

Quản lý tiềm năng, cơ hội, cá nhân hóa lịch sử chăm sóc khách hàng, theo dõi tỉ lệ chuyển đổi, trạng thái tiến độ cơ hội, dự báo doanh thu, liên kết với báo giá, đơn hàng

 • Số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu khách hàng và lịch sử bán hàng để quản lý tốt hơn
 • Phân nhóm khách hàng chính xác hơn để tập trung khai thác hiệu quả hơn
 • Cá nhân hóa các hoạt động chăm sóc giúp nâng cao tỉ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh số
 • Nắm bắt được đúng tâm lý & hành vi của khách hàng để điều chỉnh chính sách bán hàng giúp gia tăng doanh số
 • Hiểu rõ các vấn đề của khách hàng để hỗ trợ và giải quyết kịp thời hơn giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Bán Hàng hiệu quả hơn

Chính sách giá linh hoạt, số hóa quy trình bán hàng, theo dõi tiến độ giao đơn hàng, quản lý công nợ phải thu, tính thưởng doanh số, phân tích kinh doanh đa chiều

 • Thiết lập chính sách giá linh hoạt giúp phản ứng nhanh với thay đổi của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Lập và kiểm soát kế hoạch bán hàng sát sao thúc đẩy tăng trưởng doanh số
 • Đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh & đúng hẹn nâng cao sự hài lòng của khách hàng
 • Kiểm soát tốt hạn mức và công nợ phải thu tăng hiệu quả sử dụng vốn
 • Tính thưởng NVKD tức thì trên mỗi đơn hàng kích thích bán nhiều hàng
 • Báo cáo bán hàng real-time, chi tiết, tổng hợp, phân tích đa chiều trợ giúp lãnh đạo ra quyết định tức thì

Tồn Kho chính xác hơn

Đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ kho, quản lý được hàng có hạn sử dụng hoặc hàng quản lý đích danh theo sê-ri. Báo cáo tồn kho nhiều cấp, tổng hợp/chi tiết đa chiều, đảm bảo theo dõi tài sản chính xác.

 • Đáp ứng được đầy đủ nghiệp vụ nhập, xuất, ký gửi, điều chuyển, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Truy vết được mọi giao dịch và ghi nhận chính xác mọi biến động của hàng tồn kho giảm thiểu sai lệch và thất thoát tài sản
 • Cung cấp số liệu hàng tồn kho real-time để tăng cơ hội bán hàng và có kế hoạch bổ sung, luân chuyển hàng hóa tối ưu giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • Kiểm soát chủ động & hiệu quả hàng cận date giảm thiểu số lượng hàng quá hạn sử dụng và chi phí xử lý hàng hỏng
 • Báo cáo tồn kho tổng hợp, chi tiết đa chiều cung cấp số liệu hoàng hóa và tài sản chính xác

Bảng giá mua linh hoạt, số hóa quy trình đặt hàng, theo dõi tiến độ hàng về, quản lý công nợ phải trả, tập hợp và phân bổ chi phí mua hàng, báo cáo phân tích mua hàng

Mua Hàng tối ưu hơn

 • Kiểm soát chặt chẽ đơn giá đầu vào giúp tối ưu hóa chi phí mua và giá vốn nhập kho
 • Đảm bảo mua đúng chủng loại và mua đủ số lượng giúp tối ưu chi phí & tăng hiệu quả sử dụng vốn
 • Theo dõi sát sao tiến độ hàng về đảm bảo tính sẵn sàng của hàng hóa ở mức cao gia tăng cơ hội bán hàng
 • Đảm bảo nhận hàng đúng, đủ và ở điều kiện chất lượng tốt giảm thiểu sai lệch và thất thoát tài sản
 • Quản lý công nợ phải trả hiệu quả, chủ động lên kế hoạch thanh toán để tối ưu dòng vốn
 • Báo cáo chi tiết, tổng hợp, phân tích mua hàng đa chiều theo cả hãng sản xuất và nhà cung cấp

Quản Lý Chi Phí hiệu quả hơn

Cho phép chuẩn hóa và số hóa quy chế tài chính của công ty. Tích hợp quy chế tài chính với quy trình phê duyệt các đề xuất tạm ứng, hoàn ứng công tác phí hoặc đề xuất chi phí giúp cho việc quản trị chi phí hiệu quả hơn.

 • Số hóa quy chế tài chính và quy trình phê duyệt giảm thiểu công việc thủ công, giảm thời gian chờ và tăng hiệu quả xử lý công việc
 • Cho phép thiết lập linh hoạt các cấp phê duyệt và các điều kiện phê duyệt tại mỗi cấp
 • Cho phép chủ động thiết lập các cơ chế kiểm soát chi phí, giúp bộ phận kế toán/kiểm toán nội bộ tập trung nguồn lực vào xử lý đúng các vấn đề nổi cộm
 • Tự động kiểm soát chi phí theo quy chế đã được duyệt, cảnh báo vượt định mức hoặc sai quy định
 • Tích hợp được luôn với phân hệ Kế toán tài chính để lấy ra ngân sách còn lại và để ghi nhận chi phí & quyết toán thực tế sau quá trình phê duyệt

Số hóa hoạt động ghi nhận các phản hồi và khiếu nại của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng giải đáp và giải quyết các vấn đề kịp thời nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Hỗ Trợ khách hàng kịp thời hơn

 • Phân loại, sắp xếp, đánh giá mức độ ưu tiên các phản hồi để tập trung nguồn lực hỗ trợ hiệu quả hơn
 • Nâng cao tỉ lệ giải quyết từ cuộc gọi đầu tiên qua đó nâng cao hiệu quả làm việc và sự hài lòng của khách hàng
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu giải pháp cho các vấn đề thường gặp như một hệ thống kế thừa tri thức. Qua đó tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhanh hơn và đào tạo nhân sự mới dễ hơn.
 • Hệ thống báo cáo phân tích đa chiều giúp quản lý nắm bắt được các vấn đề nổi cộm và kịp thời để cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm tỉ lệ phàn nàn và nâng cao lòng trung thành của khách
 • Tích hợp được với các hệ thống Call-Center để có thể tự động bắt cuộc gọi vào, tự động nhận diện khách hàng, hiển thị lịch sử khách hàng giúp cá nhân hóa hoạt động chăm sóc.

Sửa Chữa Bảo Dưỡng chủ động hơn

Cho phép chủ động lên lịch bảo dưỡng định kỳ cho thiết bị, quản lý được tiến độ giao việc sửa chữa và khắc phục sự cố của kỹ thuật viên, theo dõi được vật tư và thiết bị thay thế, quản lý chặt chẽ và hiệu quả công tác phí

 • Lên lịch bảo dưỡng định kỳ để chủ động phòng ngừa sự cố nâng cao khả năng sẵn sàng của thiết bị
 • Điều phối và giao việc hiệu quả để xử lý và khắc phục sự cố kịp thời giảm thiểu thời gian gián đoạn (down-time) của thiết bị đảm bảo hiệu suất hoạt động và giảm chi phí ngừng sản xuất
 • Tăng tỉ lệ giải quyết vấn đề ở lần viếng thăm đầu tiên (first-visit resolution) nâng cao sự hài lòng của khách
 • Nâng cao năng suất làm việc của kỹ sư và tối ưu hóa phân bổ công việc và sử dụng nguồn nhân lực
 • Quản lý chặt chẽ dụng cụ sửa chữa, vật tư và thiết bị thay thế tránh thất thoát tài sản
 • Cho phép khách hàng báo sự cố nhanh chóng/dễ dàng và có thể theo dõi quy trình xử lý sự cố ở mọi khâu
 • Tập hợp, theo dõi và phân bổ công tác phí của kỹ thuật viên cho từng thiết bị để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh

Cho phép quản lý công việc theo dự án và quản lý các công việc hàng ngày theo nhóm việc một cách dễ dàng và trực quan. Phù hợp với cả các doanh nghiệp xây lắp và các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Quản Lý Công Việc tối ưu hơn

 • Cho phép lập dự toán ngân sách dự án và so sánh ngân sách đã được duyệt với chi phí thực tế đã sử dụng để điều chỉnh hoạt động dự án kịp thời
 • Cho phép bóc tách chi tiết các công việc dự án để dễ dàng phân công, giao việc và kiểm soát tiến độ công việc hiệu quả
 • Cho phép quản lý các công việc hàng ngày không thuộc dự án theo từng nhóm việc
 • Cho phép gửi nộp & phê duyệt báo cáo kết quả cho các công việc được giao
 • Theo dõi được toàn bộ các báo cáo công việc, qua đó biết được các vấn đề tồn đọng và các biện pháp đề xuất để giải quyết công việc
 • Phiếu giao việc có thể được liên kết (link) với các phiếu nghiệp vụ khác để thực hiện công việc dễ dàng

Ý kiến của khách hàng sau khi sử dụng DoWell ERP

Trước đây chúng tôi phải sử dụng nhiều phần mềm quản lý đơn lẻ và quản lý thủ công trên Excel tốn rất nhiều thời gian và chi phí nhưng không hiệu quả. Với DoWell ERP chúng tôi quản trị và vận hành doanh nghiệp của mình thông minh hơn và hiệu quả hơn. Những báo cáo trước đây phải mất hàng tuần để tổng hợp thì nay chỉ cần một cái click chuột.

CEO Thủy Trần
Công ty TNHH Thành Tâm

Tôi vô cùng ấn tượng với năng lực và chất lượng đội ngũ của DoWell. Chỉ cần ký hợp đồng với DoWell và sau đó mọi quy trình vận hành và nguồn lực quan trọng của Lab đã được số hóa. DoWell ERP tích hợp với Website và phần mềm xét nghiệm (LIS) giúp chúng tôi xử lý được hàng nghìn đơn hàng xét nghiệm mỗi ngày cũng như mở rộng chi nhánh mới nhanh chóng và dễ dàng.

CEO Khôi Đỗ
Công ty TNHH LabHouse Việt Nam

Chúng tôi đã thử sử dụng nhiều phần mềm quản lý bán hàng nhưng không có phần mềm nào đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của công ty. Chúng tôi thực sự hài lòng với DoWell ERP vì tất cả nghiệp vụ vận hành và quản trị đều được tích hợp chung trên cùng một nền tảng thống nhất. DoWell giúp chúng tôi gia tăng doanh số cả online và offline, đặc biệt là mở rộng các điểm bán vô cùng dễ dàng và phản ứng kịp thời với thay đổi rất nhanh của thị trường.

CEO Cẩm Thạch
Công ty TNHH Minh An

Tăng doanh thu và hiệu suất công việc
cắt giảm chi phí lương

5,000,000
đ/tháng

STANDARD

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

 • Quản lý Mua Hàng
 • Quản lý Bán Hàng
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Công Việc
 • Quản lý Khách Hàng
 • Dịch Vụ Sau Bán Hàng

7,000,000
đ/tháng

PROFESSIONAL

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

 • Quản lý Mua Hàng
 • Quản lý Bán Hàng
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Công Việc
 • Quản lý Khách Hàng
 • Dịch Vụ Sau Bán Hàng
 • Kế toán
 • Nhân sự

10,000,000
đ/tháng

ULTIMATE

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

 • Quản lý Mua Hàng
 • Quản lý Bán Hàng
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Công Việc
 • Quản lý Khách Hàng
 • Dịch Vụ Sau Bán Hàng
 • Kế toán
 • Nhân sự
 • Phê duyệt chi phí
 • KPIs

BASIC

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

 • Quản lý Mua Hàng
 • Quản lý Bán Hàng
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Công Việc

3,000,000
đ/tháng

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi có thể bạn đang quan tâm
Có cần cài phần mềm trên máy của nhân viên không?

Phần mềm ERP chạy trên nền tảng web, bạn có thể truy cập vào phần mềm thông qua Chrome, Safari, Edge.. mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm nào khác.

4

Tôi cần liên hệ với ai để giải đáp thắc mắc?

DoWell cung cấp các kênh hỗ trợ qua Chat, Ticket, Hotline, ... để giải đáp thắc mắc cho bạn một cách nhanh nhất

5

Tôi muốn sử dụng, các bước tiếp theo cần làm gì?

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số Hotline +84 862111800 , hoặc bấm vào link Đăng kí tư vấn dưới đây để điền thông tin, Tư Vấn Viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

6

Thời gian cài đặt triển khai phần mềm mất bao lâu?

Thời gian cài đặt và triển khai phần mềm từ 1 đến 7 ngày, tùy thuộc vào dữ liệu hiện có của bạn

1

Tôi có được hướng dẫn sử dụng không?

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng khai thác phần mềm một cách tối ưu và hiệu quả nhất, DoWell cung cấp rất nhiều kênh hướng dẫn sử dụng khác nhau, qua Video, Tài liệu hướng dẫn, Chat, Lớp học Online qua Zoom...

2

Tôi có cần mua máy chủ để chạy phần mềm không?

Bạn không cần mua máy chủ mới, DoWell đã cung cấp sẵn hạ tầng Điện toán đám mây để bạn có thể sử dụng phần mềm một cách nhanh nhất

3

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

©2022 Allrights reserved DoWell.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DOWELL

Hotline: +84 862 11 1800

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Vui lòng để lại thông tin, bộ phận chăm sóc Khách Hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý Khách